Iaith

Twitter

BroEdern RT @MudiadMeithrin: Congratulations to all the students who achieved their @CACHE Level3 Diploma in Children’s Care, Learning and Developme…
2hreplyretweetfavorite
BroEdern RT @MudiadMeithrin: Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr ennillodd gymwyster Diploma Lefel3 @CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn dd…
2hreplyretweetfavorite
BroEdern RT @BroEdernADY: Ysgol gyntaf Caerdydd i ennill Gwobr Gofalwyr Ifanc // The first school in Cardiff to win the Carers in Schools Programme…
3hreplyretweetfavorite
BroEdern @HenoS4C Waw! Mae’r adeilad yn edrych yn wych. Pob dymuniad da i bawb yn @GIscoed wrth i chi ymgartrefu ar eich safle parhaol.
17hreplyretweetfavorite