Mae mathemateg yn rhan annatod o fywyd bob dydd. Mae ganddi ganghennau fel rhifyddeg, algebra, calcwlws a geometreg, yn ogystal â mecaneg ac ystadegaeth, ac yn y bôn astudiaeth ydyw o nifer, strwythur, gofod a newid. Trwy astudio mathemateg y dysgir nifer o sgiliau pwysig ar gyfer bywyd pob dydd.

Dysgir Mathemateg i bob disgybl ym mlynyddoedd 7 i 11. Yng Nghyfnod Allweddol 3 mae’r disgyblion yn atgyfnerthu ac yn ymestyn eu sgiliau a gwybodaeth yn y meysydd Rhif, Mesur, Geometreg, Algebra, Data ac Ymresymu Rhifyddol.

Gobeithir creu hyder ym mhob disgybl i ddefnyddio mathemateg mewn bywyd bob dydd, i gyfathrebu’n fathemategol, ac i wynebu problemau mathemategol yn fentrus a heb ofn. Mae’r adran Fathemateg ym Mro Edern yn:

•galluogi dysgwyr i weld Mathemateg fel pwnc diddorol a chyffrous i’w fwynhau

•ysgogi a herio disgyblion er mwyn iddynt cyrraedd eu llawn botensial

•darparu awyrgylch addas sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu eu hyder yn y pwnc

•darparu cyfleoedd i ddysgwyr i ddatblygu eu hymwybyddiaeth a’u gwerthfawrogiad o berthnasedd y cysyniadau mathemategol a ddysgir i nifer o sefyllfaeoedd ‘bywyd pob dydd’ ac mewn amrywiaeth o feysydd ar draws y cwricwlwm

•sicrhau bod gwersi yn cynnal diddordeb ac yn herio disgyblion a chynnig cydbwysedd o ran gwaith grŵp, gwaith unigol a gwaith dosbarth cyfan wedi’i arwain gan yr athro.

Trwy'r wefan hon, cewch wybodaeth am feysydd astudio'r gwahanol flynyddoedd, a'r staff sy'n eu haddysgu. Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â'r adran ar unrhyw adeg.

 

 

 

 

 

 

Mr Dyfan Roberts

Arweinydd Mathemateg

 

“Mathemateg yw brenhines y gwyddorau a rhifyddeg yw brenhines mathemateg”
Carl Friedrich Gauss

 

Iaith

Twitter

MathsBroEdern RT @BroEdern: Llongyfarchiadau mawr i’r bois yn @RPNS7 a diolch i @AG_BroEdern #joio https://t.co/Uy8xdBs2Fz
1hreplyretweetfavorite
MathsBroEdern Diolch yn fawr Dr Evans! https://t.co/7ypIovlA5A
MathsBroEdern @TG_DT_BroEdern @BroEdern Miss Ladd - chwarae teg iddi oedd e’n flasus 😋 https://t.co/OPAuK4MoE2
MathsBroEdern RT @AG_BroEdern: 🏐Diwrnod dwys a chyffrous yn rownd derfynol cystadleuaeth pêl-rwyd y Sir! Diwrnod mwyaf llwyddiannus yn hanes Bro Edern ym…
MathsBroEdern @AG_BroEdern Da iawn! 👏🏻👍🏻👊🏻