Mae mathemateg yn rhan annatod o fywyd bob dydd. Mae ganddi ganghennau fel rhifyddeg, algebra, calcwlws a geometreg, yn ogystal â mecaneg ac ystadegaeth, ac yn y bôn astudiaeth ydyw o nifer, strwythur, gofod a newid. Trwy astudio mathemateg y dysgir nifer o sgiliau pwysig ar gyfer bywyd pob dydd.

Dysgir Mathemateg i bob disgybl ym mlynyddoedd 7 i 11. Yng Nghyfnod Allweddol 3 mae’r disgyblion yn atgyfnerthu ac yn ymestyn eu sgiliau a gwybodaeth yn y meysydd Rhif, Mesur, Geometreg, Algebra, Data ac Ymresymu Rhifyddol.

Gobeithir creu hyder ym mhob disgybl i ddefnyddio mathemateg mewn bywyd bob dydd, i gyfathrebu’n fathemategol, ac i wynebu problemau mathemategol yn fentrus a heb ofn. Mae’r adran Fathemateg ym Mro Edern yn:

•galluogi dysgwyr i weld Mathemateg fel pwnc diddorol a chyffrous i’w fwynhau

•ysgogi a herio disgyblion er mwyn iddynt cyrraedd eu llawn botensial

•darparu awyrgylch addas sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu eu hyder yn y pwnc

•darparu cyfleoedd i ddysgwyr i ddatblygu eu hymwybyddiaeth a’u gwerthfawrogiad o berthnasedd y cysyniadau mathemategol a ddysgir i nifer o sefyllfaeoedd ‘bywyd pob dydd’ ac mewn amrywiaeth o feysydd ar draws y cwricwlwm

•sicrhau bod gwersi yn cynnal diddordeb ac yn herio disgyblion a chynnig cydbwysedd o ran gwaith grŵp, gwaith unigol a gwaith dosbarth cyfan wedi’i arwain gan yr athro.

Trwy'r wefan hon, cewch wybodaeth am feysydd astudio'r gwahanol flynyddoedd, a'r staff sy'n eu haddysgu. Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â'r adran ar unrhyw adeg.

 

 

 

 

 

 

Mr Dyfan Roberts

Arweinydd Mathemateg

 

“Mathemateg yw brenhines y gwyddorau a rhifyddeg yw brenhines mathemateg”
Carl Friedrich Gauss

 

Iaith

Twitter

MathsBroEdern RT @BBCCymruFyw: Wrthi'n adolygu? 🖋 Mae fflachgardiau, profion a fideos ar gael yn Gymraeg ar ap Bitesize ar gyfer llwyth o bynciau TGAU 📱…
6hreplyretweetfavorite
MathsBroEdern RT @BroEdern: Llongyfarchiadau enfawr i un o’n llywodraethwyr, y Dr Hefin Jones ar gael ei anrhydeddu gan yr @eisteddfod eleni. Haeddiannol…
10hreplyretweetfavorite
MathsBroEdern Mae angen i ddisgyblion bl 7,8,9 gofio'u cyfrifiannell ar gyfer y prawf #rhifedd rhesymu ar ddydd Iau #pwysig ➕➖➗✖️… https://t.co/LpaRGZ5jzA
15hreplyretweetfavorite
MathsBroEdern All year 7,8,9 pupils need to remember their calculator for the #numeracy reasoning test on Thursday #importanthttps://t.co/QeSZ9qgGzN
15hreplyretweetfavorite