Pwnc – Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

“Mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn bwnc hanfodol yn ein bywydau heddiw. Mae’n datblygu amrywiaeth eang o sgiliau, ac o ddefnydd ym mhob pwnc arall. Mae dilyniant clir yn ein gwersi, a phob modiwl wedi ei rannu’n gamau dylunio, gweithredoli a gwerthuso. Mae Technoleg Gwybodaeth yn paratoi ein pobl ifanc ar gyfer bywyd y dyfodol, ac yn sicrhau eu bod yn gallu addasu mewn byd technolegol lle mae ymateb i newidiadau yn gyflym a chaffael ar wybodaeth yn sgil holl bwysig.”

Staff Yr Adran:

Arweinydd Pwnc : Mr Dewi Thomas

Athrawon yr Adran: Mr Daniel Jenkins

Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 7 & 8

Blwyddyn 7

Meysydd Astudio: Cyfathrebu

Tymor Nadolig: Astudio rhwydweithiau, defnyddio rhaglen prosesu geiriau i greu amrywiaeth o ddogfennau

Tymor y Pasg: Rhaglenni Cerdyn rhyngweithiol yn “Scratch”

Tymor y Haf: E-ddiogelwch ar Macs

Blwyddyn 8

Meysydd Astudio:

Tymor y Nadolig: Ymholi cronfa Pobl Enwog

Tymor y Pasg: Creu cronfa ddata Ffrindiau

Tymor y Haf: Prosiect Sherlock

 

Sut allwch chi gefnogi eich plentyn yn y pwnc hwn:

Os oes cyfrifiadur gennych gartref, sicrhewch ei fod yn yr ystafell fyw

Eisteddwch gyda’ch plentyn ar y cyfrifiadur, gofynnwch iddo/iddi eich dysgu chi!

- Os nad oes cyfrifiadur gennych gartref, anogwch eich plentyn i wneud defnydd o’r  nifer fawr o sefydliadau sydd yn caniatáu’r defnydd o gyfrifiaduron am ddim (llyfrgelloedd ayyb).

- Sicrhewch fod gennych system reolaeth rhieni ar eich cyfrifiadur

- Gosodwch raglen wrth firws a wal dân ar eich cyfrifiadur

- Dysgwch eich plentyn i gadw copïau wrth gefn o waith ac i beidio â defnyddio ffyn cof fel storfa barhaol. 

- Datblygwch eich sgiliau TG eich hunain!

 

Iaith

Twitter

TG_DT_BroEdern RT @MathsBroEdern: All year 7,8,9 pupils need to remember their calculator for the #numeracy reasoning test on Thursday #important @BroEder
14hreplyretweetfavorite
TG_DT_BroEdern RT @MathsBroEdern: Mae angen i ddisgyblion bl 7,8,9 gofio'u cyfrifiannell ar gyfer y prawf #rhifedd rhesymu ar ddydd Iau #pwysig ➕➖➗✖️ @Bro
14hreplyretweetfavorite
TG_DT_BroEdern RT @AG_BroEdern: Bydd hetiau @BroEdern ar werth yn noson rieni bl7 nos yfory am £15 // The school bobble hats will be available to buy at t…
TG_DT_BroEdern RT @AG_BroEdern: Llongyfarchiadau mawr i Megan Davies o fl11 @BroEdern sydd wedi ei dewis i chwarae dros Gymru o dan 18 ar nos Fercher yn e…
TG_DT_BroEdern Technoleg - pwysig iawn unwaith eto - Wales is struggling to get pupils to study science, tech and maths https://t.co/S6oFtQoEyt