Pwnc – Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

“Mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn bwnc hanfodol yn ein bywydau heddiw. Mae’n datblygu amrywiaeth eang o sgiliau, ac o ddefnydd ym mhob pwnc arall. Mae dilyniant clir yn ein gwersi, a phob modiwl wedi ei rannu’n gamau dylunio, gweithredoli a gwerthuso. Mae Technoleg Gwybodaeth yn paratoi ein pobl ifanc ar gyfer bywyd y dyfodol, ac yn sicrhau eu bod yn gallu addasu mewn byd technolegol lle mae ymateb i newidiadau yn gyflym a chaffael ar wybodaeth yn sgil holl bwysig.”

Staff Yr Adran:

Arweinydd Pwnc : Mr Dewi Thomas

Athrawon yr Adran: Mr Daniel Jenkins

Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 7 & 8

Blwyddyn 7

Meysydd Astudio: Cyfathrebu

Tymor Nadolig: Astudio rhwydweithiau, defnyddio rhaglen prosesu geiriau i greu amrywiaeth o ddogfennau

Tymor y Pasg: Rhaglenni Cerdyn rhyngweithiol yn “Scratch”

Tymor y Haf: E-ddiogelwch ar Macs

Blwyddyn 8

Meysydd Astudio:

Tymor y Nadolig: Ymholi cronfa Pobl Enwog

Tymor y Pasg: Creu cronfa ddata Ffrindiau

Tymor y Haf: Prosiect Sherlock

 

Sut allwch chi gefnogi eich plentyn yn y pwnc hwn:

Os oes cyfrifiadur gennych gartref, sicrhewch ei fod yn yr ystafell fyw

Eisteddwch gyda’ch plentyn ar y cyfrifiadur, gofynnwch iddo/iddi eich dysgu chi!

- Os nad oes cyfrifiadur gennych gartref, anogwch eich plentyn i wneud defnydd o’r  nifer fawr o sefydliadau sydd yn caniatáu’r defnydd o gyfrifiaduron am ddim (llyfrgelloedd ayyb).

- Sicrhewch fod gennych system reolaeth rhieni ar eich cyfrifiadur

- Gosodwch raglen wrth firws a wal dân ar eich cyfrifiadur

- Dysgwch eich plentyn i gadw copïau wrth gefn o waith ac i beidio â defnyddio ffyn cof fel storfa barhaol. 

- Datblygwch eich sgiliau TG eich hunain!

 

Iaith

Twitter

TG_DT_BroEdern RT @BroEdern: Llongyfarchiadau i Laani-Bleu ar ennill y Tlws Saesneg 🏆 Congratulations Laani-Bleu on winning the English Prize #Taf #joio h…
19hreplyretweetfavorite
TG_DT_BroEdern RT @BroEdern: Llongyfarchiadau enfawr i Gwion ar ennill y Gadair 🏆 Many congratulations to Gwion on winning the Eisteddfod Chair #Hafren #j
19hreplyretweetfavorite
TG_DT_BroEdern RT @GwobrDCBroEd: Llongyfarchiadau enfawr i griw 1af arian @BroEdern // Huge congratulations to our 1st ever silver group @UrddAwyrAgored @…
TG_DT_BroEdern RT @UrddAwyrAgored: Llongyfarchiadau mawr i criw arian @GwobrDCBroEd ar cwblhau ei alldaith arian. #sirbenfro #gwladgwlad Congratulations…
TG_DT_BroEdern RT @UrddAwyrAgored: Llongyfarchiadau @GwobrDCBroEd grwp efydd ar gwblhau alldaith asesiad yn y Gwyr! #wediblino #haul https://t.co/KG45VqJt