Angen gofyn cwestiwn?

 

Mae Gyrfa Cymru yn darparu yn rhad ac am ddim gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaol i helpu chi i wneud penderfyniadau ynglŷn â chyrsiau, swyddi a hyfforddiant. Cysylltwch a Mr Owen Morris, Cynghorydd Gyrfaoedd eich ysgol, trwy e-bostio: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Darganfyddwch beth chi angen ar-lein!

 

Defnyddiwch www.gyrfacymru.com i helpu chi ddarganfod mwy am eich opsiynau ac i gynllunio eich camau nesaf. 

 

  • Defnyddiwch Chwiliad Gyrfa i ddarganfod gwybodaeth am ystod enfawr o yrfaoedd a beth chi angen i fynychu’r gyrfaoedd yna, gan gynnwys gwybodaeth am gyflogau, cyfleoedd gwaith a’r tueddiad cyflogaeth yn y farchnad gwaith lleol.
  • Gwylio fideos, darllen am brofiadau pobl eraill ac erthyglau pwysig.
  • Cliciwch ar Addysg a Chyrsiau i edrych am gyrsiau byr neu ran a llawn amser neu hyfforddiant mewn swydd a gwybodaeth am ariani nhw.
  • Cewch wybodaeth a chyngor am fynd i’r brifysgol neu gymryd blwyddyn gap.
  • Edrych ar wybodaeth am dueddiadau swyddi i gael syniad o ba swyddi a meysydd sgiliau sydd â phrinder.
  • Cliciwch ar Swyddi a Hyfforddiant i ddarganfod  sut a ble i edrych am swyddi ac am gyngor am ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni cais, technegau cyfweliad neu am wybodaeth ar hunaun-gyflogaeth neu beth i wneud os ydych yn disgwyl cael eich gwneud yn ddi-waith.
  • Ymchwiliwch ac ymgeisiwch am gyfleoedd Twf Swyddi Cymru neu Brentisiaethau.
  • Creu a safio’ch CV yn ein hadeiladwr CV.

 

Cysylltwch a thîm cymorth Gyrfa Cymru trwy

 

Ø  Sgwrs ar-lein: Siaradwch gyda ni yn fyw ar gyrfacymru.com gan ddefnyddio ‘Sgwrs ar-lein’.

Ø  E-bostiwch: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Ø  Ffoniwch: 0800 028 4844 Mae llinellau ar agor rhwng 9 y.b. a 6 y.h. Dydd Llun i Ddydd Gwener. Bydd galwadau o linell tŷ am ddim ond bydd costau arferol yn cael ei godi os ydych yn galw o ffon symudol. Gadewch i ni wybod eich rhif a byddem yn galw chi nol am ddim.

Iaith

Twitter

BroEdern RT @AG_BroEdern: Dyma ddechrau ar weithgareddau allgyrsiol yr Haf i fechgyn @BroEdern ☀️ Here’s a start on the boys summer extra-curricula…
4hreplyretweetfavorite
BroEdern RT @MathsBroEdern: All year 7,8,9 pupils need to remember their calculator for the #numeracy reasoning test on Thursday #important @BroEder
14hreplyretweetfavorite
BroEdern RT @MathsBroEdern: Mae angen i ddisgyblion bl 7,8,9 gofio'u cyfrifiannell ar gyfer y prawf #rhifedd rhesymu ar ddydd Iau #pwysig ➕➖➗✖️ @Bro
14hreplyretweetfavorite
BroEdern Llongyfarchiadau enfawr i un o’n llywodraethwyr, y Dr Hefin Jones ar gael ei anrhydeddu gan yr @eisteddfod eleni. H… https://t.co/rwrM7OBnqM
17hreplyretweetfavorite
BroEdern RT @AG_BroEdern: Mabolgampau @BroEdern yn Stadiwm Lecwydd eleni ar ddydd Gwener 6/7/18 o 9:30 - 2:30 🎽🥇 Bro Edern Sports Day is on Friday 6…