Language

Twitter

BroEdern RT @ClwbRygbiIau: Bydd hyfforddiant tymor newydd y Dan 14 yn dechrau ar ddydd Sul nesa, y 1af o Fedi am 10.30, caeau Pontcanna. Croeso mawr…
BroEdern RT @MathsBroEdern: Llongyfarchiadau mawr hefyd i’r criw L2 Maths Ychwanegol bu’n astudio ar gyfer y cymhwyster yn wythnosol ar ôl ysgol. Hu…
BroEdern RT @MathsBroEdern: Llongyfarchiadau anferth i Flwyddyn 11 #canlyniadautgau #balchiawn 👍🏻👏🏻⭐️➕➖➗✖️Huge congratulations to Year 11 #gcseresul
BroEdern Dyma waith gwych yr Uned Drochi gyda @rhiansjames. Falch fod nifer o ddisgyblion wedi trosglwyddo’n llwyddiannus ia… https://t.co/mH5wXomGPU
BroEdern RT @BroEdernCym: Llongyfarchiadau mawr iawn i ddisgyblion @BroEdern oedd yn derbyn eu canlyniadau TGAU ddoe! Mae’r adran yn falch iawn o bo…